Nghi lễ ăn thịt người chết của thổ dân Wari

Nghi lễ ăn thịt người chết của thổ dân Wari

SHARE

Nghi lễ ăn thịt người chết của thổ dân Wari | hay88.com
Những phong tục kì lạ ư? Nhiều lắm. Mỗi bộ lạc thổ dân đều có những bí mật riêng của họ. Và còn rất nhiều bộ lạc chúng mình chưa hề được tiếp xúc. Nhưng bạn có bao giờ nghe người chết bị ăn thịt bởi con người cùng dòng họ chưa? Đó là người Wari đó!
  • http://c.bong99.com/